Veelgestelde vragen

Wie zijn de initiatiefnemers van EPA?

Het EPA is een initiatief van Ondernemend Alkmaar en andere regionale bedrijvenverenigingen. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Alkmaar, de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. Het initiatief sluit aan op dat van de Energie Coöperatie West-Friesland wat dezelfde activiteiten en doelgroep heeft. Voor een optimale dienstverlening werken EPA en ECWF achter de voordeur samen.
 

Hoe is EPA ontstaan?

EPA is voortgekomen uit de medeverantwoordelijkheid die Ondernemend Alkmaar en de andere bedrijvenverenigingen in de regio samen nemen voor het realiseren van de regionale klimaatdoelstellingen. Het EPA voorziet hierin door het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het regionale MKB om hieraan te kunnen bijdragen.
 

Wat wil EPA bereiken?

EPA levert een bijdrage aan de verduurzaming van het regionale MKB op een voor deze bedrijven zo profijtelijk als mogelijke wijze. Daarmee draagt EPA bij aan de maatschappelijke doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen én de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het EPA realiseert, door grootschalige inkoop van duurzaam opgewekte energie, zo laag mogelijke energietarieven voor de deelnemers.
 

Wie is de doelgroep van EPA

De doelgroep van EPA bestaat uit alle MKB-bedrijven in de regio Alkmaar.
 

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap en wat levert het op?

De deelnemersbijdrage aan het EPA bedraagt € 75 per jaar, exclusief BTW. Uitgangspunt is dat u deze kosten minimaal terugverdient door lagere energiekosten en de gereduceerde tarieven op de adviesdiensten van EPA.
 

Hoe is de organisatie van de EPA geregeld?

De oprichter en aandeelhouder van het EPA is Ondernemend Alkmaar. Via de RvC houdt Ondernemend Alkmaar toezicht op de activiteiten en waakt over de belangen van de deelnemers. De activiteiten worden uitgevoerd door de backoffice van Parkmanagement Hoorn.
 

Met wie gaat de EPA samenwerken

Voor de inkoop en levering van duurzame energie werkt de EPA samen met Nieuwestroom. Deelnemers van de EPA worden klant van Energieleverancier die wordt gekozen. Deze regelt ook de overstap van uw bestaande naar de nieuwe energieleverancier. Dankzij het partnerschap met Nieuwestroom, gespecialiseerd in de inkoop van energie rechtstreeks op de APX en Leba beurzen, bent u steeds verzekerd van de scherpste tarieven in de markt. Voor de levering van de adviesdiensten wordt samengewerkt met gespecialiseerde regionale bedrijven.
 

Hoe groen is de energie van het EPA collectief

Indien gewenst waarborgen wij met Groencertificaten dat wij net zoveel groene energie aan het netwerk leveren als door onze klanten wordt ingekocht.
 

Gaat EPA geld verdienen?

EPA heeft geen winstoogmerk en ook geen verdienmodel anders dan dat de te maken kosten worden gedekt en er voldoende middelen moeten zijn om de continuïteit van het EPA te waarborgen. De inkomsten van EPA bestaan uit de bijdragen van de deelnemers en partners en de vergoeding van de energieleverancier voor marketingactiviteiten. Diensten, zoals de Energiescan, worden geleverd tegen kostprijs.
 

Hoe wordt het Energie-investeringsfonds door de EPA georganiseerd

Samen met de zusterorganisatie Energie-Coöperatie West-Friesland (ECWF) heeft EPA het Energieplatform Noord-Holland B.V. opgericht. Doel van deze onderneming is om bedrijven de mogelijkheid te bieden om, zonder zelf te hoeven investeren, Zonnestroominstallaties te laten plaatsen. EP-NH beschikt daartoe over een investeringsfonds van ca. € 2 mln. verstrekt door d Rabobank en het groenfonds Duurzaam regionaal. Onderzocht wordt nog of het fonds van EP-NH nog verder kan worden versterkt b.v. door het uitgeven van obligaties aan ondernemers en particulieren.
 


Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via ons contactformulier , telefonisch via 072-511 03 27 of mailen naar info@epalkmaar.nl