Subsidies

DE SUBSIDIEWIJZER

De subsidiewijzer biedt actuele informatie over voordelen die via de fiscus en/of subsidies mogelijk zijn. Voor meer informatie en het indienen van aanvragen verwijzen wij u naar de website van RVO.nl.

 

FISCALE REGELGEVING EN SUBSIDIES

Subsidiemogelijkheden voor investeringen in energiebesparing en energieopwekking

Investeert u in energiebesparing in uw productproces, in het terugdringen van het energiegebruik in uw bedrijfspand of gaat u zelf energie opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kunt u in 2017 55,5% van de investeringskosten extra in mindering brengen op de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Meer informatie: zie de website van RVO.nl onderwerp EIA.

 

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving (MIA en VAMIL)

Veel investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Voor de MIA mag afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5 tot 36% van de investeringskosten als extra aftrekpost in mindering gebracht worden op de fiscale winst. Voor de VAMIL geldt dat het bedrijfsmiddel voor 75% volledig willekeurig kan worden afgeschreven.

 

Voorbeelden van investeringen welke in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL zijn:

  1. Het vervangen van asbesthoudende daken en gevels;
  2. Zonnepanelen i.c.m. gelijktijdig asbestsanering op dezelfde locatie;
  3. Regenwateropvang en hergebruik;
  4. Gecertificeerd duurzaam bouwen of verbouwen;
  5. Etc.

Aanvragen of meer informatie: zie website www.rvo.nl

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het percentage kan oplopen tot 28% over het geïnvesteerde bedrag.

 

Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Agrarisch ondernemers, eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok, die minimaal 250 m2 asbestdak saneren en minimaal 5 kWp aan zonnepanelen plaatsen, kunnen € 4,50 / m2 asbestdak subsidie aanvragen tot maximaal € 7.500,- subsidie. Aanvragen voor Noord-Holland kunnen tot het najaar van 2015 worden ingediend. Het totale budget bedraag € 1.289.910. Toekenning van subsidie vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

 

Overige subsidies

Veel subsidie- en fiscale regelingen kennen specifieke voorwaarden en hebben een beperkte aanvraagperiode. Het is daarom raadzaam tijdig uw investeringsplannen te bespreken met de subsidieadviseur van uw accountant. Op die wijze weet u vooraf zeker dat u optimaal gebruik maakt van de bestaande mogelijkheden. Voor een onafhankelijk advies kunt u terecht bij de specialisten van uw accountant.

ECWF aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten.