Platform Milieubarometer

De EPA biedt haar leden de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik te maken van de mogelijkheden die Milieubarometer biedt.

 
De Milieubarometer is een online duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar. In één oogopslag ziet u welke milieuaspecten het zwaarst wegen in uw bedrijf en op welke punten u energie kunt besparen. Het instrument bevat diverse besparingstips op het gebied van o.a. energie, vervoer en afval.

 
ECWF heeft samen met Stichting Stimular het Platform Milieubarometer opgericht voor de West-Friese gebruikers van de Milieubarometer. Binnen dit Platform wisselen bedrijven kennis en ervaringen uit over CO2– bewust handelen.

 
Het platform heeft als doel om de met de Milieubarometer gemaakte CO2 footprint te vergelijken, kennis te delen over besparingsmaatregelen en de doelstellingen te evalueren en bij te stellen. In de bijeenkomst van eind maart 2016 hebben de leden een intentieverklaring ondertekend, zie Duurzaamheidsverklaring Platform Milieubarometer West-Friesland.

 
Het platform is een erkend participatie initiatief in het kader van de CO2-prestatieladder, zie skao. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om samen met keten- en maatschappelijke partijen actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

 
Het platform staat open voor nieuwe leden. Heeft u interesse in CO2-reductie, het gebruik van de Milieubarometer en/of deelname aan het Platform neem dan contact op via rem@komen.nu of info@epalkmaar.nl.