Eigen Alkmaars energiebedrijf: BEplus    

Lokaal Energie Management, collectieve inkoop, energielevering en meer

 
 

BEplus organiseert energieverbruik op de Alkmaarse bedrijventerreinen

 
 

BEplus is het eigen energiebedrijf van de Alkmaarse ondernemers zelf. Begonnen op de Boekelermeer breidt het nu uit naar de andere bedrijfsterreinen. Doel is, met de ondernemers zelf als aandeelhouders, om verder te verduurzamen tegen minder kosten door zoveel mogelijk zelf te organiseren en te beheren.

Lokaal Energie Management (LEM), laadpalen en meer

Een belangrijke taak van het energiebedrijf voor zichzelf, is het opzetten van een systeem voor Lokaal Energie Management (LEM) om maximale opbrengst uit de op het terrein opgewekte energie te halen. Door energie onderling te verhandelen blijven de opbrengsten bij de ondernemers die daarmee besparen op kosten van energielevering. Andere activiteiten worden onder meer het realiseren van laadpalen voor elektrische auto’s op het terrein en de exploitatie van zonnedaken.

Ondernemers kunnen aandeelhouder worden van eigen energiebedrijf

 BEplus Alkmaar is opgericht door Ondernemend Regio Alkmaar (ORA) (nu nog enig aandeelhouder) en voortgekomen uit het project Boekelermeer Energiepositief. Deelnemers en derden krijgen de mogelijkheid medeaandeelhouder te worden. Aandeelhouders behalen voordeel als afnemer van de diensten én uit de totale exploitatie! De eerste ondernemers hebben zich al aangemeld. Hoe meer aandeelhouders des te meer financiële ruimte er is om de voorgenomen projecten onafhankelijk en zelfstandig uit te voeren.

Collectieve inkoop zonnepanelen

Het project Boekelermeer energiepositief van BEPlus heeft de ambitie om dit bedrijventerrein meer energie te laten verbruiken dan er wordt opgewekt. Dat gebeurt onder meer met collectieve zonnepanelen en nu dus de oprichting van BEplus. Het succes slaat over naar andere bedrijventerreinen waarvan de ondernemers ook kunnen deelnemen.

Door samen in te kopen, behaalt u sneller én meer rendement uit uw investering in een zonnestroominstallatie:

  • dankzij standaardisering, collectieve inkoop en uitvoering is uw investering in een zonnestroominstallatie substantieel (10-15%!) lager dan met individuele aanschaf;
  • en zijn ook de kosten van collectieve financiering substantieel minder dan van individuele financiering;
  • met een hogere kwaliteit en betere garanties op de installatie;
  • geen rompslomp en zorgeloos onderhoud en beheer.

 Energie Platform regio Alkmaar – centraal platform voor verduurzamen bedrijfsleven regio Alkmaar voert uit

Het Energie Platform regio Alkmaar is de uitvoerende partij namens BEplus Alkmaar. Daarmee zijn kwaliteit, continuïteit en kosteneffectiviteit gewaarborgd. De direct betrokkenen, klanten en leveranciers zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

 Meer informatie over het project Boekelermeer energiepositief vindt u hier: https://epalkmaar.nl/boekelermeer/

BEplus Alkmaar-adviseur Gerard Fit is graag bereid u van meer informatie te voorzien, tel: 06 – 51 54 49 63.