Ook subsidie voor duurzaamheidsadvies via EPA

Investeringen verdient u nog sneller terug!

Dankzij een nieuwe subsidie verdient u uw investering in het verduurzamen van uw bedrijf nog sneller terug. Dat komt omdat u, bovenop op andere subsidies, nu ook een groot deel van de advieskosten kunt terugkrijgen. EPA neemt u het hele traject, van advies tot het realiseren van de maatregelen, uit handen, inclusief de subsidie-aanvragen!

Advies en ondersteuning bij uitvoering

Investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen is alleen zinvol na deskundig advies om de installatie optimaal in te passen in uw bedrijf. Advieskosten vormen daarmee meestal een wezenlijk onderdeel van de investering. Dankzij de nieuwe subsidie is het nu voor ieder bedrijf mogelijk om laagdrempelig inzicht te krijgen in maatregelen die genomen kunnen worden om energie te besparen of anderszins leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot. De subsidie betreft duurzaamheidsadvies en steun bij het uitvoeren van energiezuinige maatregelen.

Na het adviestraject is er ook subsidie mogelijk voor de uitvoering, inclusief onderzoek naar mogelijkheden tot subsidie op de investering. Met terugwerkende kracht komen adviezen opgemaakt na 2 augustus van dit jaar voor steun in aanmerking.

Tot 80% wordt vergoed

De EPA-adviseur buigt zich over energiezuinige besparingen, zoals isolatie van het pand, zonnepanelen of een warmtepomp. Ook wordt steun bij het uitvoeren van het advies, bijvoorbeeld door het aannemen van een projectleider voor de financiering, gesubsidieerd. Twintig procent van deze kosten komt bij de ondernemer en tachtig procent wordt vergoed door de overheid. Voor het advies wordt maximaal 750 euro vergoed. Voor het totaal aan advies en ondersteuning vergoedt de overheid tot 2.500 euro.

Neem contact op met EPA. Wij kunnen u snel vertellen of u voor een dergelijk gesubsidieerd adviestraject in aanmerking komt en kunnen dat meteen voor u regelen. Dat is bovenop andere subsidies en extra voordeel dankzij collectieve inkoop.