Nieuwe provinciale ‘buren’ subsidie beschikbaar via Energie Platform regio Alkmaar (EPA)

De provincie Noord-Holland doet een flinke duit in het zakje om bedrijventerreinen te helpen de CO2-uitstoot te verminderen, met een nieuwe subsidie: HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021.

Subsidie kan worden verstrekt aan organisaties en – let op! – een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Zo’n samenwerkingsverband – en dat wil het Energie Platform regio Alkmaar (EPA) graag organiseren – kan subsidie krijgen voor fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie. Je kan dan denken aan de gezamenlijke inkoop een installatie met zonnepanelen.

Wordt voldaan aan een aantal voorwaarden kan een samenwerkingsverband 10 tot 20 procent subsidie krijgen, met een maximum subsidiebedrag van € 200.000. Erg interessant voor bijvoorbeeld ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw.

Willen u en uw buren een duurzaamheidsproject willen realiseren, dan kan EPA u daarbij helpen. Meer weten? Mail naar: info@epalkmaar.nl  

Terug naar nieuwsoverzicht.