Veel ondernemers onbewust van energiebesparingsplicht

Bedrijven hebben de plicht om waar mogelijk energie te besparen. EPA informeert u graag over hoe u problemen kunt voorkomen en van de plicht een kans kunt maken om geld en energie te besparen. De Rijksdienst voor Ondernemend wijst begin september uitgebreid op de verplichting waarvan veel bedrijven zich niet bewust blijken te zijn. Gerard Fit van EPA: “Wij pakken in de regio Alkmaar de rol op om bedrijven voor te lichten en te ondersteunen in de wirwar aan regelgeving.”

Van verouderde stookinstallaties tot onnodig draaiende compressoren. Er zijn heel wat kansen om energie te besparen. Bij toezicht op de energiebesparingsplicht wijst Omgevingsdienst Twente daar graag op. “Beschouw de plicht vooral als een eyeopener om energiewinst te behalen.” Gerard Fit van EPA “Voorkom boetes en pak juist de kansen om geld te besparen. In de meeste gevallen is dat niet erg moeilijk. Ik raad de bedrijven aan ons even te bellen.”

Het energieteam van de Omgevingdienst Twente, dat sinds 2019 actief is, geeft voorlichting over energiebesparing. “Ook controleren we op de energiebesparingsplicht”, vertelt toezichthouder Bastiaan Goosen. “Onder andere tijdens het reguliere toezicht. Maar we bezoeken ook wel bedrijven, als we denken dat er nog veel energiewinst te behalen is. In de regio Alkmaar doet EPA hetzelfde.

Bedrijfsbezoeken

Voor een bedrijfsbezoek vragen EPA of de Omgevingsdienst eerst bij het bedrijf het verbruik op. “Zo bepalen we welke regelgeving van toepassing is. Bij de rondgang door het bedrijf maken we eventueel foto’s met warmtebeeldcamera’s.” Als er geen maatregelen zijn genomen, maakt de Omgevingsdienst daar afspraken over. “Bijvoorbeeld als we ontbrekende isolatie of verouderde verlichting zien.”
Door de coronacrisis zijn voorlopig alleen controles op afstand mogelijk. “We bellen om gegevens op te vragen aan de hand van een checklist die onder andere gebaseerd is op de erkende maatregelenlijst. En we bespreken ook onze constateringen telefonisch.”

Maatregelen niet vrijblijvend

Wat gebeurt er als een bedrijf niet voldoet aan de informatie- of de energiebesparingsplicht? “Dan schrijven we het bedrijf aan volgens de Landelijke Handhavingsstrategie. Want de erkende maatregelen zijn niet vrijblijvend. Komt een bedrijf niet in actie nadat we het herhaaldelijk hebben aangeschreven? Dan kunnen we overgaan tot handhaving. Dat kan leiden tot boetes of strafrechtelijke stappen.”

Tips voor bedrijven

Zowel Fit als Goosen stuiten wel eens op verzet en onbegrip bij bedrijven. “Bijvoorbeeld bij verbouw- of nieuwbouwplannen; niet iedereen kan precies aangeven wanneer die plaatsvinden. Ook zijn er bedrijven die het financieel zwaar hebben en geen grote kostenposten kunnen gebruiken. Dan leggen we uit dat de maatregelen een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Je kunt dus relatief snel geld besparen.” Goosen ziet de energiebesparingsplicht als eyeopener. “Als je eerst het laaghangende fruit pakt, kun je grote energiewinst behalen.”

Meer weten?

Neem contact op met EPA,

Bron van het artikel: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland