Energie besparen met een wit dak

Case: Energie besparen met een wit dak

 
Een wit dak heeft grote voordelen en levert een zeer goede ‘Value for Money’ ten opzichte van een zwart dak. Zo wordt een zwart dak door zonnestraling warm, wat de energie-rekening in de zomer flink kan doen oplopen. Zeker als u de ruimtes koel probeert te houden. De meeste daken in Nederland hebben een zwarte dakbedekking. Witte daken zijn echter sterk in opkomst, wereldwijd.

 

Koelen van ruimtes is erg kostbaar!

Het koelen van een ruimte is erg kostbaar. Uit onderzoek blijkt dat als een ruimte 1 graad gekoeld wordt, dit driemaal zoveel energie kost dan deze ruimte 1 graad te verwarmen. De kosten voor koeling kunnen met een wit dak tot wel 20% gereduceerd worden. Witte daken reflecteren zonlicht, waardoor de onderliggende ruimtes in de zomer minder warm worden.

 

Voordeel van een wit dak

Een wit dak heeft vele voordelen ten op zichtte van een normaal bitumen dak. Zowel bij nieuwbouw kiezen voor een wit dak, als bij renovatie overgaan op een wit dak, levert een uitstekende ‘Value for Money’ en het terugverdienmodel is heel gunstig. Een wit dak is een goede keuze als u duurzaam en maatschappelijkverantwoord wilt ondernemen.

 

Beschrijving

Een wit dak reflecteert zonlicht. Het dak blijft hierdoor kouder en de hoeveelheid zonnewarmte die naar het gebouw wordt getransporteerd is lager. Hierdoor blijft het gebouw kouder en varieert de temperatuur minder, wat comfortabeler is. Gebouwkoeling kan hierdoor voorkomen of verminderd worden. De meeste witte daken zijn wit, maar er kan ook gekozen worden voor een materiaal dat vooral het niet-zichtbare infrarode licht weerkaatst. Een dergelijk materiaal maakt het mogelijk voor andere kleuren te kiezen.

 

Toepasbaarheid

Witte daken beperken het energieverbruik voor koeling. Omdat de zon in de winter toch al niet hoog staat is het negatieve effect, het niet opwarmen van het gebouw in de winter, gering. Een wit dak is daarom vooral zinvol in gebouwen met een groter energieverbruik voor koeling dan voor verwarming. In gebouwen waar veel koelcellen aanwezig zijn is een wit dak al snel rendabel. 

Witte daken zijn toepasbaar bij nieuwbouw of bij vervanging van de dakbedekking. Bij slecht geïsoleerde daken heeft een wit dak het meeste effect, maar ook bij nieuwbouw is een positief effect waarneembaar. Heeft uw pand een warmtevraag in de winterperiode kies dan wel voor een geïsoleerd dak om warmteverlies te voorkomen. 
Een bestaand dak wit te verven is ook een mogelijkheid. Dit is gemakkelijk uitvoerbaar en goedkoper. Een geverfd dak kaatst minder licht terug, doordat het materiaal hier niet speciaal voor ontworpen is. 

Zorg bij toepassing van witte daken op een plat dak altijd dat er afschot is, zodat het regenwater vuil van het dak spoelt. Hierdoor blijft het dak wit en is het onderhoud beperkt.

 

Rendementsverhoging van Zonnepanelen

Het aanbrengen van zonnepanelen in combinatie met witte dakbedekking levert meer rendement op. Het rendement van zonnepanelen is met name afhankelijk van het aantal uren zoninstraling en de temperatuur. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de zonnepanelen hebben invloed op de uiteindelijke opbrengsten. Daarom kunnen de opbrengsten op een mooie zonnige dag in het voor- of najaar hoger zijn dan op een zomerse dag. De combinatie witte dakbedekking en zonnepanelen, leveren niet alleen een koeler binnenklimaat op maar ook een hogere energieopbrengst.

 

Milieu aspecten

Een wit dak beperkt de milieubelasting doordat het energieverbruik voor koeling vermindert of voorkomt. Bij nieuwbouw reduceert het de grootte van het koelsysteem en verlengt het de levensduur van het koelsysteem, omdat deze minder vaak en korter aan staat.

 

Financiële aspecten

Er zijn witte coatings en witte folies beschikbaar. De kosten en mogelijke energiebesparing zijn afhankelijk van de kwaliteit van de folie of coating en de mate van isolatie van het pand. Besparingen kunnen oplopen tot ca. 40% van de totale kosten voor koeling. 
Een wit dak is over het algemeen niet duurder dan een gewoon zwart bitumen dak. Infrarood weerkaatsend materiaal is wel duurder.

Naïsoleren van bestaande daken van bedrijfsgebouwen in combinatie met witte dakbedekking staat op de Energielijst 2013 (code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 41,5% (2014) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.agentschap.nl/eia. Dit voordeel geldt niet voor koel- of vriesruimten, omdat witte dakbedekking daar inmiddels gangbaar is.