Wit dak School Hollandscheveld

Energie besparen met een wit dak

Case: Energie besparen met een wit dak

Een wit dak heeft grote voordelen en levert een zeer goede ‘Value for Money’ ten opzichte van een zwart dak. Zo wordt een zwart dak door zonnestraling warm, wat de energie-rekening in de zomer flink kan doen oplopen. Zeker als u de ruimtes koel probeert te houden. De meeste daken in Nederland hebben een zwarte dakbedekking. Witte daken zijn echter sterk in opkomst, wereldwijd. 

Koelen van ruimtes is erg kostbaar!
Het koelen van een ruimte is erg kostbaar. Uit onderzoek blijkt dat als een ruimte 1 graad gekoeld wordt, dit driemaal zoveel energie kost dan deze ruimte 1 graad te verwarmen. De kosten voor koeling kunnen met een wit dak tot wel 20% gereduceerd worden. Witte daken reflecteren zonlicht, waardoor de onderliggende ruimtes in de zomer minder warm worden.

Voordeel van een wit dak
Een wit dak heeft vele voordelen ten op zichtte van een normaal bitumen dak. Zowel bij nieuwbouw kiezen voor een wit dak, als bij renovatie overgaan op een wit dak, levert een uitstekende ‘Value for Money’ en het terugverdienmodel is heel gunstig. Een wit dak is een goede keuze als u duurzaam en maatschappelijkverantwoord wilt ondernemen.

Witte of reflecterende daken

Witte of reflecterende daken

Beschrijving
Een wit dak reflecteert zonlicht. Het dak blijft hierdoor kouder en de hoeveelheid zonnewarmte die naar het gebouw wordt getransporteerd is lager. Hierdoor blijft het gebouw kouder en varieert de temperatuur minder, wat comfortabeler is. Gebouwkoeling kan hierdoor voorkomen of verminderd worden. De meeste witte daken zijn wit, maar er kan ook gekozen worden voor een materiaal dat vooral het niet-zichtbare infrarode licht weerkaatst. Een dergelijk materiaal maakt het mogelijk voor andere kleuren te kiezen.

Toepasbaarheid
Witte daken beperken het energieverbruik voor koeling. Omdat de zon in de winter toch al niet hoog staat is het negatieve effect, het niet opwarmen van het gebouw in de winter, gering. Een wit dak is daarom vooral zinvol in gebouwen met een groter energieverbruik voor koeling dan voor verwarming. In gebouwen waar veel koelcellen aanwezig zijn is een wit dak al snel rendabel. 

Witte daken zijn toepasbaar bij nieuwbouw of bij vervanging van de dakbedekking. Bij slecht geïsoleerde daken heeft een wit dak het meeste effect, maar ook bij nieuwbouw is een positief effect waarneembaar. Heeft uw pand een warmtevraag in de winterperiode kies dan wel voor een geïsoleerd dak om warmteverlies te voorkomen. 
Een bestaand dak wit te verven is ook een mogelijkheid. Dit is gemakkelijk uitvoerbaar en goedkoper. Een geverfd dak kaatst minder licht terug, doordat het materiaal hier niet speciaal voor ontworpen is. 

Zorg bij toepassing van witte daken op een plat dak altijd dat er afschot is, zodat het regenwater vuil van het dak spoelt. Hierdoor blijft het dak wit en is het onderhoud beperkt.

Rendementsverhoging van Zonnepanelen
Het aanbrengen van zonnepanelen in combinatie met witte dakbedekking levert meer rendement op. Het rendement van zonnepanelen is met name afhankelijk van het aantal uren zoninstraling en de temperatuur. De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de zonnepanelen hebben invloed op de uiteindelijke opbrengsten. Daarom kunnen de opbrengsten op een mooie zonnige dag in het voor- of najaar hoger zijn dan op een zomerse dag. De combinatie witte dakbedekking en zonnepanelen, leveren niet alleen een koeler binnenklimaat op maar ook een hogere energieopbrengst.

Milieu aspecten
Een wit dak beperkt de milieubelasting doordat het energieverbruik voor koeling vermindert of voorkomt. Bij nieuwbouw reduceert het de grootte van het koelsysteem en verlengt het de levensduur van het koelsysteem, omdat deze minder vaak en korter aan staat.

Financiële aspecten
Er zijn witte coatings en witte folies beschikbaar. De kosten en mogelijke energiebesparing zijn afhankelijk van de kwaliteit van de folie of coating en de mate van isolatie van het pand. Besparingen kunnen oplopen tot ca. 40% van de totale kosten voor koeling. 
Een wit dak is over het algemeen niet duurder dan een gewoon zwart bitumen dak. Infrarood weerkaatsend materiaal is wel duurder.

Naïsoleren van bestaande daken van bedrijfsgebouwen in combinatie met witte dakbedekking staat op de Energielijst 2013 (code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 41,5% (2014) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.agentschap.nl/eia. Dit voordeel geldt niet voor koel- of vriesruimten, omdat witte dakbedekking daar inmiddels gangbaar is.

LED besparingen

LED Sensoren brengen grote besparingen aan het licht

U kent het wel: u doet ’s morgens in de schemer op uw werk het licht aan en aan het einde van de dag weer uit. De hele dag branden de lampen op dezelfde stand, ook als dat het helemaal niet nodig is omdat en er volop licht van buiten komt. Heeft u er wel eens over nagedacht hoeveel stroom en geld u daarmee verspilt?

Bij een basisschool in de regio zaten ze precies met dat probleem. In alle klaslokalen hing traditionele tl-verlichting. Sowieso naar de huidige normen niet echt energiezuinig. Per klas maar twee standen: aan of uit.

Door BAM Techniek is de verlichting in de school helemaal vervangen door led-verlichting die wordt aangestuurd door sensoren. Dit houdt in dat de lampen automatisch minder gaan branden als er meer licht van buiten komt. Hierdoor zitten de scholieren altijd in het goede licht dat ze nodig hebben om te kunnen werken: nooit te veel en nooit te weinig licht.

Door te investeren in deze nieuwe verlichting is het lichtniveau de hele dag constant. Doordat het licht niet meer brandt dan nodig en door het lagere verbruik van led-lampen, bespaart de school enorm op het stroomverbruik. De investering wordt binnen zes jaar terugverdiend!

Dit praktijkvoorbeeld geeft aan dat er met aanpassingen aan de verlichting in gebouwen gigantisch veel energie valt te besparen. Neemt u daarom contact op met een van onze partners die dan graag bij u langs komt om ook voor u grote besparingen aan het licht te brengen. We zijn er zeker van dat er bij u een lampje gaat branden!

Oplaadpunten voor auto’s op Kanaalschiereiland, gevoed door zonne-energie

Eind 2014 zijn de zonnepanelen en de oplaadpunten voor elektrische auto’s feestelijk in gebruik genomen door wethouders Nagengast en Konijn. Elektrisch rijden wordt op deze manier in Alkmaar nóg duurzamer!

Het aantal elektrische auto’s neemt sterk toe en de gemeente Alkmaar wil hiervoor een goede laadinfrastructuur aanbieden. Naast de oplaadpunten die de gemeente op straat laat plaatsen, zijn er daarom 6 oplaadpunten in de parkeergarage aangelegd. 180 zonnepanelen zorgen intussen voor lokale duurzame stroom. Om elektrisch rijden verder te stimuleren kan er in deze garage tegen de kostprijs van 19 cent stroom worden getankt. De uiteindelijke kosten worden mede bepaald door de laadpas-aanbieder.

Partner in EPA, Noordeloos Elektro BV uit Alkmaar heeft het project uitgevoerd.

Vernieuwend concept
De combinatie van zonnepanelen en laadpunten is tamelijk uniek in Nederland. De stroom die auto’s bij het opladen gebruiken, wordt lokaal geproduceerd door de zonnepanelen en heeft daardoor zowel het kenmerk ‘groen’ als ‘lokaal opgeladen’.

Wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast:
“Elektrisch rijden wordt daardoor in Alkmaar nóg groener. Daarnaast zal deze vorm van opwekking de bewustwording van schone energie en duurzaam vervoer verder onderstrepen”.

Parkeren en opladen in het centrum
“Door extra laadplaatsen te creëren in het centrum, zorgen we dat een bezoek aan Alkmaar ook voor elektrische rijders aantrekkelijk is. Dat is goed voor de winkeliers, bezoekers, luchtkwaliteit en voor de levendigheid in het centrum.”
Aldus wethouder Parkeren/Vastgoed Elly Konijn.

 

Gerealiseerd door:
Noordeloos Elektro BV